• سه شنبه ، 31 اردیبهشت 1398

کیت سوبستراي کمیلومینسانس لومیماکس براي انواع بلاتها

ECL for Various Blotting Methods

مشخصات کالا :

محلول 1 : 50 میلی لیتر
محلول 2 : 50 میلی لیتر
نحوه نگهداری : در یخچال (دمای 4 درجه سانتی گراد) نگهداری شود.
دستورکار برای وسترن : همراه کیت ارسال می گردد.

 کیت لومیماکس به عنوان سوبسترای آنزیم horseradish پراکسیداز (HRP) طراحی شده است. فعالیت آنزیم HRP در حضور این کیت، نوری با طول موج ماکزیمم 425 نانومتر تولید کرده که می تواند توسط فیلم  رادیوگرافی و یا دوربین های حساس ثبت گردد. علاوه بر حساسیت بالا، نور یکنواختی تولید می کند که به تدریج از شدت آن کاسته می شود. این کیت از نظر عملکرد سه برابر بهتر از کیتSuper Signal West Pico محصول شرکت Pierce کارایی دارد.

شدت بالاتر نور به معنای صرفه جویی درمصرف آنتی بادی است که هزینه بالایی را شامل می شود. همچنین تشخیص مقادیر بسیار کمتر نمونه توسط این کیت توانایی تشخیص حضور پروتئینهای Endogenous کم غلظت را به راحتی امکان پذیر می نماید. نهایتاً نشر نور با شدت بالا و در زمان طولانی استفاده از تجهیزات تصویر برداری الکترونیک که حساسیت کمتری از فیلم دارند را برای پروتئینهای Endogenous میسر می کند. 

 

مبلغ : 2500000ریال
کیت سوبستراي کمیلومینسانس لومیماکس براي انواع بلاتها