• سه شنبه ، 31 اردیبهشت 1398

درباره ما

شرکت کاوشگران راز دانش (کاردان) یک شركت تخصصی است كه در صنعت تولید کیتهای آزمایشگاهی از جمله کیتهای جداسازی DNA، کیت سوبسترای کمیلومینسانس لومیماکس برای انواع بلاتها (ECL)و سایر کیتهای آزمایشگاهی مورد نیاز پژوهشگران فعالیت می کند. شرکت ما درصدد جانشین کردن تمامی کیتهای آزمایشگاهی خارجی با نوع داخلی با قیمت ارزانتر و با کیفیتی بالاتر است. بر این اساس  سهم شرکت در بازار افزایش یافته که منجر به سود آوری بیشتر و افزایش ارزش سهام و جلوگیری از خروج ارز از کشور خواهد شد. همچنین ایجاد اشتغال از اهداف اجتماعی شرکت کاردان می باشد.